Ủy ban Tư pháp đang báo cáo cấp có thẩm quyền vụ Hồ Duy Hải

Liên quan đến các vụ án, cử tri nhiều địa phương đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn nữa đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với nền tư pháp.

Nêu quan điểm, Ủy ban Tư pháp cho biết trong những năm qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tăng cường giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp như: tiến hành chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng thời, thực hiện giám sát tối cao theo chuyên đề của Quốc hội đối với các cơ quan tư pháp.

Cùng với đó, Ủy ban Tư pháp hằng năm đều tiến hành các phiên giải trình, thực hiện giám sát chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan; giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực tư pháp, trong đó tập trung giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm…

Qua giám sát, đã làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan tư pháp; kiến nghị thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Ủy ban Tư pháp cũng cho hay đã kịp thời có ý kiến đề nghị bộ trưởng Bộ Công an, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, xử lý một số vụ án cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trả lời dư luận, cử tri.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp khẳng định sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp, hạn chế đến mức thấp nhất oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, củng cố lòng tin của cử tri đối với các cơ quan tư pháp.

Sẽ làm tốt công tác truyền thông “để nhân dân cả nước kịp thời nhận được những thông tin đầy đủ và chính thống về các vụ việc được các tòa án giải quyết”.

Viết một bình luận